EC Representation in Riga, 17 October 2014

Investing in Children in LATVIA: 
EU policy instruments and funding opportunities

Programme [LV] [EN]

List of participants

The EU’s 2014 Recommendations for Latvia, and the EC Recommendation on Investing in children: breaking the cycle of disadvantage, the EU’s approach and policy instruments by Julius OP DE BEKE  of the European Commission DG Employment Social affairs and Inclusion 
„Ieguldījums bērnos: nabadzības apburtā loka pārraušana”, ES redzējums un politikas instrumenti, Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta pārstāvis Julius OP DE BEKE

Assessment of the key challenges by Taņa LĀCE of Riga Stradins University, she is the Latvian Member of the European Network of Independent Experts on Social Inclusion // Būtiskāko izaicinājumu izvērtējums – Rīgas Stradiņa Universitātes pētniece un Latvijas pārstāve Eiropas Savienības neatkarīgo ekspertu tīklā sociālās iekļaušanas jautājumos Taņa Lāce

Policy response and recent policy reforms in Latvia by Maksims IVANOVS from the Latvian Ministry of Welfare // Politikas pasākumi un nesenās reformas Latvijā, Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākais eksperts Maksims IVANOVS

Overview of available financial instruments by Baiba STANKĒVIČA of the Ministry of Welfare  // Pieejamo finanšu instrumentu apskats, Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākā eksperte Baiba STANKĒVIČA 

Structural and Investment Funds 2014-2020 in Latvia: state of play by Edgars ŠADRIS, Ministry of Finance, Director of EU Funds Strategy Department // Struktūrfondi un investīciju fondi Latvijā 2014. – 2020.gadam: situācijas apskats, Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta direktors Edgars ŠADRIS

Fund For Aid to the Most Deprived (FEAD  by Zane LASMANE of the Ministry of Welfare // Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākām personām, Labklājības ministrijas (Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākām personām vadošās iestādes) vecākā eksperte Zane LASMANE

Implementing the SIFs in partnership with NGOs, Latvian NGO representing the EU Alliance on Investing in Children by Daiga EIDUKA  // Struktūrfondu un investīciju fondu ieviešana partnerībā ar nevalstiskajām organizācijām, Latvijas nevalstiskā organizācijas, kas pārstāv ES Aliansi ieguldījumam bērnos, Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas pārstāve Daiga EIDUKA

Examples from Bulgaria: what we can learn from DI and how to develop preventive services in cooperation with municipalities by Radostina PANEVA of SOS Children`s Villages International office CEE/CIS  // Bulgārijas piemērs: ko varam mācīties no deinstitucionalizācijas (DI) un kā attīstīt preventīvos pakalpojumus sadarbībā ar pašvaldībām. Starptautiskās organizācijas „SOS Children`s Villages International” biroja pārstāve sadarbībai ar Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm un NVS Radostina PANEVA

Incredible Years – parent support programme, the experience in Estonia by Anniki LAI of the Estonian Ministry of Social Affairs // Vecāku atbalsta programma „Incredible Years”, Igaunijas pieredze Igaunijas Sociālo lietu ministrijas pārstāve Anniki LAI

Triple P – parent support by Carine KIELSTRA Head Triple P Netherlands // Vecāku atbalsta programma „Triple P”. Organizācijas „Triple P International” vadītāja Carine KIELSTRA

Mission report

 Seminar documentation

EIPA_Logotype201.jpg   commsoc.png