Инвестициите в децата – инструменти на ЕС и възможности за финансиране
31 октомври 2014 г. Дом на Европа, София

Investing in Children in Bulgaria: EU policy instruments and funding opportunities
31 October 2014 - European Commission Representation in Bulgaria


СЪДЪРЖАНИЕ [EN]

Препоръки на ЕС за България 

Инвестиране в децата: изход от порочния кръг на неравностойното положение. Подходът на ЕС и инструменти

Социална политика и скорошни реформи в България

Образователни мерки и политики за подобряване на достъпа до образование и за подкрепа на развитието на деца в неравностойно положение

Оценка на ключовите предизвикателства

Structural and Investment Funds 2014-2020 in Bulgaria. Opportunities for investing in children’s future through measures from HRD OP and SESG OP (Science and Education for Smart Growth Operational Programme)

Gergana Koleshanska-Damyanova, Acting Director General of the European Funds, International Programmes and Projects DG and Head of MA of HRD OP 2007-2013, MLSP 

Ivan Modev, Director General of the Structural Funds and International Educational Programmes DG, Ministry of Education and Science

Опитът и добрите практики на Европейската платформа за инвестиране в деца (EPIC): Тройна програма за родителска подкрепа (Tripple Parental Support Programme)

Мат Батъри, консултант

EPIC evidence based best practice : Tripple P Parental Support Programme

Matt Buttery, Parenting Consultant

Добри практики и модели по проект Включващо бучение

Нови социални услуги за деца с увреждания в Община Бургас

 Seminar documentation

EIPA_Logotype201.jpg   commsoc.png